Nieuwe invulling groenteteelt 2015

Nieuwe invulling groenteteelt 2015

Nieuwe invulling groenteteelt 2015

De teelt van groenten op De Marsen krijgt in 2015 noodgedwongen een andere invulling. Als gevolg van een procedure rond het huidige bestemmingsplan mag er dit jaar slechts op een van de twee percelen geteeld worden. Het oogstaandeelhouderschap, dat vorig jaar zo succesvol was, wordt tijdelijk opgeschort.

De afgelopen maanden stond het voortbestaan van de moestuin in zijn geheel ter discussie, nadat tegen de tuin bezwaar was gemaakt op grond van het huidige bestemmingsplan. Inmiddels is duidelijk geworden dat voor een volwaardige CSA-tuin, met twee percelen op zandige grond en op veengrond, het bestemmingsplan gewijzigd moet worden. Ondanks inspanningen en suggesties voor tussentijdse oplossingen is het op dit moment niet mogelijk de gewenste moestuin op twee percelen binnen de bestaande bestemming ‘Dagrecreatie’ in te passen.

Geen oogstaandelen
Dit heeft tot gevolg dat De Marsen in 2015 geen oogstaandelen kan uitgeven. Het noordelijke perceel mag voorlopig niet als moestuin gebruikt worden. De boogkas is reeds verwijderd en moet voorlopig verwijderd blijven. Van het oostelijke perceel mag het nieuw ontgonnen stuk, waar vorig jaar de varkens liepen, ook niet als moestuin gebruikt worden.
Alleen het perceel op de oostelijke veengrond, dat in 2014 al moestuin was, mag als tuin worden voortgezet. Het gaat hier om ca. 1.200 m2 moestuin. Dat is echt onvoldoende voor een volwaardig teeltprogramma voor het huidige aantal oogstaandeelhouders.

Zorgtuin
Wij hebben besloten de tuin op deze beperkte schaal voort te zetten, maar als onderdeel van het zorgprogramma dat de boerderij aanbiedt aan zorgpatiënten. Het wordt in 2015, anders dan eerder gepland, een kleine moestuin van hulpboeren voor hulpboeren. Met hun bijdrage en onze eigen inzet kunnen we de tuin in 2015 betelen. De seizoensopbrengst verkopen we in de boerderijwinkel.

Doorstart in 2016
Wij begrijpen dat deze boodschap na eerdere hoopgevende berichten vooral voor de oogstaandeelhouders een teleurstelling is. Alle betrokkenen aandeelhouders, bestaande en aspiranten, vragen we om met ons samen verder aan de CSA te bouwen en alles voor te bereiden voor een doorstart van de aandeelhouderstuin in 2016! Het goede nieuws voor nu is dat er ook dit seizoen dagverse groenten van De Marsen op het menu kunnen staan. Kom gerust eens kijken in onze boerderijwinkel.