WERK EN WELZIJN

Op Zorgboerderij De Marsen is samenwerken een kernbegrip. We richten het werk zo in dat iedereen een zinvolle rol krijgt en volop kan meedoen. De dagelijkse verzorging van de dieren, de tuin, het erf en het landschap bieden tal van mogelijkheden en uitdagingen voor mensen met een afstand tot betaald werk.

Hierbij kan het gaan om mensen met behoefte aan langdurige dagbesteding als gevolg van een verstandelijke beperking of psychische problematiek. Anderen komen voor een kortdurend traject op De Marsen. Het gaat op de zorgboerderij vooral om het opdoen van arbeidsritme, zelfvertrouwen en andere vaardigheden die je nodig hebt voor betaald werk of voor een opleiding. In overleg met kandidaten wordt een arrangement samengesteld waarin is gezocht naar de juiste balans tussen veiligheid en uitdaging.

Zorgboerderij De Marsen wil mensen ondersteunen in het betreden van de participatieladder. De participatieladder onderscheidt zes prestatieniveaus. Ieder trede verwijst naar de behoefte aan specifieke begeleiding en ondersteuning. Deze benadering gaat niet uit van een bepaalde problematiek of diagnose, maar neemt juist als vertrekpunt de eigen kracht en mogelijkheden van het individu.

De optimistische vraag die centraal staat is: wat is mogelijk, of op termijn haalbaar? Op de participatieladder worden zes treden onderscheiden, die in onderstaand schema zijn weergegeven:

                         6 betaald werk

                    5 betaald werk met ondersteuning

               4 onbetaald werk

          3 deelname georganiseerde activiteiten

     2 sociale contacten buitenshuis

1 geïsoleerd

Binnen de treden van de participatieladder richt ons zorgbedrijf zich op de treden 3, 4 en 5, waarbij zowel de overgangen van trede 2 naar trede 3 (entree) als die van trede 5 naar trede 6 (exit) intensief begeleid worden. Hoe lang iemand doet over deze stappen en welk niveau uiteindelijk bereikt wordt, hangt af van het individu.

Sociale activering (trede 2) en betaald werk als werknemer of zelfstandige (trede 6) vallen buiten de kaders van de boerderij.