ontwikkelingsplannen

Zorgboerderij De Marsen ligt in recreatiegebied het Twiske, onder de rook van Amsterdam. Voor de inwoners van Amsterdam, Zaanstad, Landsmeer, Oostzaan en Purmerend is het Twiske een groene long die bijdraagt aan de kwaliteit van leven in de drukke metropoolregio.

 

Sinds juli 2013 heeft de vennootschap Zorgboerderij De Marsen de exploitatie van de boerderij op zich genomen en de omvorming van kinderboerderij naar zorgboerderij doorgezet. De boerderij wil zich open blijven stellen voor bezoekers. Het initiatief sluit aan bij een groeiende maatschappelijke behoefte voor zorgvragers, bezoekers, vrijwilligers en stagiaires.

 

In korte tijd is er een gezonde en veilige werkgemeenschap ontstaan met een bijzondere uitstraling, getuige de reacties van veel bezoekers. Bij veel mensen heeft de boerderij een warm plekje veroverd, omdat ze er al jaren komen. Het is dan ook een gezamenlijke doelstelling van Zorgboerderij De Marsen en Recreatieschap Het Twiske om de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid voor bezoekers te vergroten en te versterken.

 

De Marsen biedt dagbesteding aan jongvolwassenen met een langdurige zorgvraag, als gevolg van een verstandelijke beperking of wegens psychosociale problematiek. Ook mensen die tijdelijk uit het arbeidsproces zijn geraakt, als gevolg van werkloosheid of burn-out, vinden hier een inspirerende werkplek waar zij herstellen en nieuwe ervaringen opdoen. Voor de laatste groep is De Marsen een belangrijke stapsteen naar betaald werk of een opleiding.

 

Regelmatig wordt De Marsen bezocht door schoolklassen uit het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. Leerlingen werken mee in de tuinbouw, dierverzorging/veehouderij, landschapsbeheer en de dienstverlening/winkel.

 

Naast de exploitatie van de boerderij wil De Marsen een actieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van het Twiske. Niet alleen door delen van het terreinonderhoud uit te voeren, maar ook door beheervrijwilligers te faciliteren. Veel betrokken burgers zouden graag hun bijdrage leveren aan het in stand houden van het Twiske, dit potentieel wordt in de huidige situatie slechts beperkt benut.

 

De VOF Zorgboerderij De Marsen, Stichting De Marsen en Recreatieschap het Twiske hebben samen een Ontwikkelingsplan uitgewerkt om dit potentieel aan te spreken. Op verzoek sturen wij u het volledige plan toe. Neem hierover graag contact op met de stichting via r.delandmeter@demarsen.org