Laat De Marsen bloeien, investeer in de toekomst

Je kent De Marsen misschien als de gastvrije boerderij waar je met kinderen of kleinkinderen kunt genieten van de natuur, de dieren en de tuin. Of misschien ken je De Marsen als een plek om op adem te komen na een wandeling in het Twiske. Wellicht kom je hier om even te genieten van een versnapering. Of het nu voor een kort bezoek is, of voor een langere periode, De Marsen is een plek waar mensen tot zichzelf kunnen komen. Voor mensen die hier als ‘hulpboer’ of vrijwilliger werken is de zorgboerderij een plek waar zij hun kwaliteiten (her)ontdekken en waar ze tot bloei komen. Een mooie, beschutte plek midden in de samenleving.

 

De Marsen is een sociale onderneming waarmee we een balans zoeken tussen economisch, ecologisch en sociaal rendement. Dat is een grote uitdaging in een tijd waarin goede zorg onder druk staat, ons voedsel steeds anoniemer wordt en de overheid zich terugtrekt uit publieke taken zoals landschapsonderhoud. In deze dynamiek zijn wij er van overtuigd dat De Marsen bestaansrecht heeft. Juist de inbedding in onze sociaal maatschappelijke omgeving en de op empowerment gerichte zorgaanpak, maken De Marsen onderscheidend en succesvol. Meedoen en meedragen zijn hierbij sleutelwoorden.

 

Ook in de financiering willen we graag met onze directe omgeving en trouwe bezoekers samenwerken. De Marsen is nog een jong plantje dat steun nodig heeft om tot bloei te komen. Om succesvol te kunnen zijn, moeten we de komende tijd een aantal zaken stevig aanpakken. Zo moet onder andere de boerderij in eigendom worden verworven en moet het achterstallig onderhoud weggewerkt. Pas daarna kunnen we verder bouwen aan bijvoorbeeld een woonvoorziening voor onze deelnemers, die al jaren de wens hebben om op de boerderij te wonen.

 

Voor de meest urgente stap, het verwerven van de boerderij, vragen we graag je steun. Een bijdrage leveren kan in de vorm van een donatie of een lening.

 

In de komende jaren willen we 3 miljoen euro investeren in de gebouwen op De Marsen. De integrale ontwikkeling van De Marsen is beschreven en gevisualiseerd in een Ontwikkelingsplan, dat we je op verzoek graag toesturen. Ons streven is een zo groot mogelijk deel van de benodigde investeringen te financieren met schenkingen en leningen van particulieren en bedrijven.

 

Giften zijn van harte welkom op NL04 TRIO 0784 8909 86 t.n.v. Stichting De Marsen in Landsmeer.

De ANBI-status van de Stichting garandeert de fiscale aftrekbaarheid van een kleine of grotere schenking.

Je kunt via bijgaand formulier aangeven of je een lening beschikbaar wilt stellen. Wij nemen dan graag contact op.
Je kunt Jan Bouman, onze penningmeester, ook rechtstreeks benaderen via penningmeester@demarsen.org.

 

Ik vertrouw op je bijdrage, zodat iedereen van de bijzondere plek die De Marsen is, kan blijven genieten!

 

Met vriendelijke groet,

 

Raymond de Landmeter, voorzitter Stichting De Marsen