LANDSCHAPSBEHEER

Het Twiske is een natuur- en recreatiegebied, gemaakt door mensen. In de jaren zeventig van de vorige eeuw onderging het landschap een metamorfose. Er ontstond een zeer divers recreatiegebied voor mens en natuur.

 

Boerderij De Marsen draagt zijn steentje bij aan het behoud van deze prachtige omgeving. Dat doen we samen met het Recreatieschap en de inwoners van Landsmeer, Oostzaan en Amsterdam-Noord.

 

De koeien houden de landerijen vitaal, zodat er ruimte is voor vogels als kievit, tureluur, grutto en scholekster. In de oude hoogstamboomgaard oogsten we noten en heerlijk fruit. De tuin levert heerlijke groenten die in de winkel verkrijgbaar zijn.