In ontwikkeling: wonen op De Marsen

Een aantal zorgvragers heeft de grote wens om op De Marsen in een beschermde woonvorm te komen wonen. Eind 2014 werd met deze cliënten en hun ouders de zorgbehoefte in kaart gebracht. Hun wensen zijn vertaald naar een programma van eisen waaraan de woningen en de begeleiding moeten voldoen. Het streven is om in 2015 huisvesting te realiseren voor 8 tot 10 zorgvragers.

 

Het erf en het bestemmingsplan bieden ruimte voor een tweede dienstwoning en een tweede woongroep. In totaal mogen er 18 zorgvragers op het erf gehuisvest worden. In 2015 zal een verkenning worden uitgevoerd naar de invulling van een voorgenomen ruimte.

 

Nu de potstal is voltooid worden de bedrijfsactiviteiten en de huisvesting van de dieren geconcentreerd op de oostelijke helft van het erf. De vrijgekomen ruimte aan de westzijde (de huidige stal) kan tot woonruimte worden verbouwd.

 

In het najaar van 2013 is een masterplan gemaakt dat de ambities van De Marsen vertaalt in ruimtegebruik. Hierbij zijn de bestaande gebouwen als vertrekpunt genomen voor toekomstige ontwikkelingen. In het najaar van 2014 werd dit masterplan geactualiseerd en het ruimteprogramma bijgewerkt.