Gemeenteraad Landsmeer op bezoek

Gemeenteraad Landsmeer op bezoek

Op zaterdag 21 maart was op de Marsen een delegatie van gemeenteraad Landsmeer op bezoek. Ook aanwezig was burgermoeder Astrid Nienhuis.

De aanleiding was een lopende procedure rond het verwijderen van de boogkas op de tuinderij. Raadsleden wilden zelf een indruk krijgen van de situatie en maakten van de gelegenheid gebruik De Marsen met haar integrale aanpak en ambitieuze doelstellingen beter te leren kennen.
Het gesprek verliep positief en constructief en liet vooral zien dat in de toekomst een nauwe samenwerking binnen maatschappelijke-, recreatieve-, educatieve-, en natuurdoelstellingen mogelijk is.
De gemeenteraad lijkt zich unaniem te willen uitspreken voor een verdere ontwikkeling van De Marsen. Voor actuele uitdagingen wordt in gezamenlijkheid naar oplossingen gezocht.