CSA-tuinderij in 2016 weer kansrijk

CSA-tuinderij in 2016 weer kansrijk

In 2014 startte De Marsen met een tuinderij en de uitgifte van oogstaandelen voor Community Supported Agriculure (CSA). Zo’n 65 oogstaandeelhouders smulden van april tot november van circa 50 verschillende biologische groenten en kruiden. Het initiatief van De Marsen en een professionele tuinder was succesvol. Dit jaar draait de tuin als gevolg van een klachtenprocedure op slechts de helft van de beschikbare grond. Oogstaandelen konden er in 2015 helaas niet worden uitgegeven. Maar er is goed nieuws!

Steun van college Landsmeer
Hoewel de tuin nog ingepast moet worden in het bestemmingsplan, heeft het college van Landsmeer haar unanieme steun uitgesproken voor het plan de veehouderij uit te breiden met een tuinderij. “Hierdoor kan de zorgboerderij meer rendabel en minder afhankelijk worden van zorggelden. Gemeente en Recreatieschap Twiske juichen dit toe,” staat in een mediabericht. Voor het ontwikkelen van een tuinbouwbedrijf is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De terreinen rond de boerderij hebben nu een recreatieve bestemming. Het college adviseert de raad de wijziging mogelijk te maken.

Inkomstenstroom
“Via de sociale onderneming die de zorgboerderij exploiteert, vinden 15 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een zinvolle dagbesteding. Door bezuinigingen in de zorg is het belangrijk dat sociale bedrijven als De Marsen een duurzame inkomstenstroom genereren. Daarom was de Marsen vorig jaar gestart met een tuinderij met oogstaandeelhouders.”
De medewerkers van de Marsen zijn blij met de steun van het college. “Nu kunnen we weer vooruitkijken en is er een reële kans dat we huidige en nieuwe oogstaandeelhouders in 2016 weer blij kunnen maken,” zegt boer Benno.

Projectgroep opgericht
Onlangs is een projectgroep opgericht die de rol en de ontwikkelingsmogelijkheden van De Marsen in het Twiske breed gaat verkennen. In de projectgroep nemen plaats vertegenwoordigers van de stichting, de gemeente, de provincie en het recreatieschap. Doel is onder meer alle ontwikkelingen volledig te integreren in een gezamenlijke toekomstvisie en die vervolgens vast te leggen in het bestemmingsplan.

Groenten in 2015
De tuinderij ligt op dit moment niet helemaal stil. Op het tijdelijk toegestane oostelijke teeltperceel telen een leerling-tuinder en diverse hulpboeren groenten op circa 1.200 vierkante meter. Binnenkort zijn onder meer verkrijgbaar: andijvie, eikenbladsla, bloemkool, spruitkool, broccoli, koolrabi, snijbiet en tuinbonen. Mensen die graag in de tuin helpen, zijn in 2016 weer welkom, verzekert Benno. Kijk voor meer informatie over het CSA-concept op de tuinderij